Gegevensbescherming in een notendop

Privacybeleid website

1.1         Algemene informatie

De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevens­bescherming en dit Privacybeleid.

 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Persoons­gegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om u persoonlijk te identificeren. In dit Privacy­beleid informeren we u overeenkomstig art. 13 AVG over welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden we dat doen.

 

Verder geven we in dit Privacybeleid een overzicht en beschrijving van alle gegevensverwerkings­activiteiten op de websites van de Melitta Groep. In specifieke gevallen kan dat betekenen dat een beschreven verwerkingsactiviteit (bv. winkel of nieuwsbrief) niet op deze website wordt gebruikt, maar wel op een andere website van de Melitta Groep.

 

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheids­risico's kan inhouden. Volledige beveiliging van gegevens tegen onrechtmatige toegang door derden is onmogelijk.

 

1.2         Verwerkingsverantwoordelijke

De gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van deze website zijn terug te vinden in het impressum van deze website.

 

1.3         Gegevensverwerking binnen en buiten de EU / EER

We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met onze verwerkers en aanbieders van externe modules en tools die we gebruiken op onze website, voor zover deze zich in de EU / EER bevinden. We hebben EU-modelbepalingen of andere garanties gesloten met verwerkers en aanbieders buiten de EU / EER, zoals een geldige Privacy Shield-certificering, om ervoor te zorgen dat deze bedrijven beantwoorden aan het Europese niveau van gegevensbescherming. Voor verwerkers of aanbieders die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield, hebben we de Privacy Shield-certificering vermeld.

 

1.4         Rechten van personen

Om uw rechten uit te oefenen, verwijzen we naar het e-mailadres in het impressum van deze website.

 

Voor zover aan de in de AVG beschreven vereisten is voldaan, beschikt elke gebruiker over de volgende rechten overeenkomstig art. 7 en art. 13 e.v. AVG:

 

a)      Het recht om de opgeslagen persoonsgegevens kosteloos in te zien, alsook het recht om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen.

b)      Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoons­gegevens verwerkt via een geautomatiseerd procedé op basis van toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, kan de betrokkene vragen om de persoons­gegevens in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen. Een verzoek van de betrokkene om de gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere verwerkings­verantwoordelijke, zal alleen worden ingewilligd als dat technisch mogelijk is.

c)      Het recht om verleende toestemming in te trekken. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken met uitwerking in de toekomst. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten tot het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

d)      Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene dan niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

e)      Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Als de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verwerkings­verantwoordelijke indruist tegen de AVG, kan hij/zij een klacht indienen bij een toezicht­houdende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

1.5         Contactpersoon voor gegevensbescherming

Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, Duitsland, tel.: +49 571 86-0, e-mail: data-protection (at) melitta.com. 

 

1.6         SSL- en TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- en TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals browserverzoeken die door het gebruik van deze website worden verzonden. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel in de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de adresbalk van de browser.

 

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

 

1.7         Ons bezwaar om onze contactgegevens te gebruiken voor het versturen van reclamemails

We maken uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwerking van onze eigen contactgegevens (die u terugvindt in het impressum van deze website of bij de contactpersoon voor gegevensbescherming) om ongevraagd reclame en andere informatie naar derden te sturen. De websitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het onwettig versturen van reclame- en informatiemateriaal, zoals spammails.

 

2          Gegevensverwerking op onze website 2.1         Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van de gebruiker en die gegevens bevatten. Cookies worden gebruikt om websites te personaliseren en om ze gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met cookies kunnen websitebeheerders een browser herkennen bij een volgend bezoek.

 

Cookies kunnen in elke browser worden beheerd. U kunt uw browser zo configureren dat voordat een cookie wordt opgeslagen, u specifiek wordt gevraagd om uw toestemming, de acceptatie van cookies is uitgesloten voor individuele gevallen of in het algemeen, en cookies automatisch worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

 

Als u cookies deactiveert, is het mogelijk dat deze website of specifieke functies van deze website niet meer naar behoren zullen werken.

 

Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanente cookies blijven permanent op uw computer opgeslagen, totdat ze de beoogde vervaldatum hebben bereikt of u ze handmatig verwijdert.

 

2.2         Serverlogbestanden

De hostingprovider van deze website verwerkt automatisch gegevens in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het betreft:

 

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL-verwijzing
 • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om de gegevens vervolgens te controleren, als we illegaal gebruik vaststellen of met het oog op foutenanalyse. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1, punt f AVG. Het is een gerechtvaardigd belang van de websitebeheerder om de website veilig en zonder onderbrekingen of fouten te kunnen aanbieden.

 

2.3         Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier, e-mail of telefoon) en ons vragen stuurt, zullen we uw gegevens alleen verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden. 

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de toestemming van de websitegebruiker overeenkomstig art. 6 lid 1, punt a AVG.

 

De door u verstrekte gegevens blijven opgeslagen totdat aan het doel is voldaan (bv. uw vraag is beantwoord) of totdat u ons verzoekt om deze gegevens te verwijderen. Als een wettelijke bewaartermijn met voorrang van toepassing is, zullen de gegevens pas na de vervaldatum worden verwijderd.

 

3          Externe modules en analysetools 3.1         Google-tools in het algemeen

We gebruiken verschillende tools van de aanbieder "Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland" op onze website. Eenvoudigheidshalve wordt deze aanbieder verderop in dit Privacybeleid gewoon "Google" genoemd. Uw gegevens kunnen door Google buiten de EU / EER worden verwerkt, met name in de VS.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid. 1, punt f AVG om een uniforme, veilige, aantrekkelijk, performante, efficiënte en professionele website aan te bieden, alsook de statistische analyse van het gedrag van de gebruikers om zowel onze website als onze reclamecampagnes te optimaliseren.

 

 

3.2         Google (Universal) Analytics

We maken op onze website gebruik van "Google Analytics". Google Analytics is een gratis tool van Google voor het analyseren van websites (zie Google-tools in het algemeen). Websitebeheerders kunnen deze tool gebruiken om belangrijke KPI's en websitestatistieken bij te houden. Google Analytics kan ook worden gebruikt om marketingcampagnes op te volgen en A/B-tests uit te voeren.

 

We gebruiken de versie "Universal Analytics" van Google Analytics. Universal Analytics maakt het mogelijk om de activiteiten van een gebruiker door middel van een pseudonieme gebruikers-ID op verschillende apparaten te analyseren (zgn. cross-device tracking).

 

We gebruiken Google Analytics ook met de functie "_anonymizeIp". Die functie maakt het IP-adres anoniem zodra dat technisch mogelijk is en in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden.

 

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De gegevens die door cookies worden gegenereerd over uw gebruik van onze website worden over het algemeen wereldwijd verwerkt binnen het Google-netwerk. U hebt de mogelijkheid om cookies te deactiveren. Houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken.

 

U kunt deze tool op elk moment uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen in uw Google-account of voorkomen dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

 • Over Google Universal Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/2790010

 • Privacybeleid Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 • Deactivering van Google Analytics met de Opt-out Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3.3         Google DoubleClick via Google Analytics

In Google Analytics kan een Google Ads-account worden toegevoegd. In dat geval maakt de website via deze weg verbinding met het advertentienetwerk DoubleClick van Google.

 

3.4         Google DoubleClick Floodlight

We maken op onze website gebruik van Google DoubleClick Floodlight van Google (zie Google-tools in het algemeen). Met deze tool kunnen we de acties volgen en analyseren van gebruikers die onze website bezoeken nadat ze een van onze advertenties hebben bekeken of erop hebben geklikt. Om dat te doen worden zgn. Floodlight-tags of trackingpixels en cookies ingesteld op onze website. Met deze functie kunnen we de doeltreffendheid van onze online campagnes meten in termen van verkoop en gebruikersactiviteit op onze website.

 

Deze cookies en tags bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. We kunnen bijvoorbeeld bepalen hoeveel gebruikers een product hebben gekocht of een online formulier hebben ingevuld en daarvan statistische evaluaties maken, maar we kunnen de gebruiker niet persoonlijk identificeren.

 

https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

3.5         Google Tag Manager

We maken op onze website gebruik van Google Tag Manager van Google (zie Google-tools in het algemeen). De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonsgegevens. Met Google Tag Manager kunnen websitetags eenvoudig worden geïntegreerd en beheerd. Tags zijn kleine code-elementen. De tool triggert deze tags, die zelf gegevens kunnen verzamelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Google Analytics inclusief afmeldmogelijkheden (opt-out) op een website te integreren. Als de tags zijn gedeactiveerd, houdt de Google Tag Manager daar rekening mee.

 

3.6         Google Ads

We maken op onze website gebruik van Google Ads van Google (zie Google-tools in het algemeen). Google Ads maakt het mogelijk om remarketing en "vergelijkbare doelgroepen"-functies te gebruiken. Door deze functies te gebruiken, kunnen bezoekers van onze website getarget worden met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties in de zoekresultaten van de aanbieder.

 

Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Dat vormt de basis voor op interesses gebaseerde advertenties. Deze cookies registreren bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Als u nadien een andere website in het Google-netwerk bezoekt, zult u advertenties te zien krijgen die hoogstwaarschijnlijk producten en diensten van eerder bezochte websites bevatten.

 

U kunt deze tool op elk moment uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen in uw Google-account of voorkomen dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

 

3.7         Google Maps

We maken op onze website gebruik van Google Maps van Google (zie Google-tools in het algemeen). Met Google Maps kunnen we bijvoorbeeld de locatie van verkooppunten weergeven. De verwerkte gegevens omvatten met name IP-adressen en geolocatiegegevens van gebruikers, die alleen met uw toestemming worden verzameld. De standaardinstellingen voor geolocatiegegevens kunnen in elke browser worden geconfigureerd. Voor bepaalde functies moeten mogelijk handmatig gegevens worden ingevoerd (bv. routeplan).

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is (in tegenstelling tot de rechtsgrond vermeld onder Google-tools in het algemeen) de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG.

 

 

3.8         Google ReCAPTCHA

We maken gebruik van Google ReCAPTCHA als verdediging tegen bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in formulieren. Google ReCAPTCHA wordt aangeboden door Google (zie Google-tools in het algemeen).

 

3.9         Video's

We sluiten video's in op onze website. Wanneer een ingesloten video op onze website wordt gestart, wordt een verbinding gemaakt met de servers van de aanbieder en wordt de video gedownload. Tijdens dit proces worden persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder. De verwerkte gegevens omvatten met name het IP-adres van de gebruiker.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om een aantrekkelijke website aan te bieden.

 

We maken gebruik van de volgende aanbieders:

 

3.9.1        YouTube

Aanbieder: Google (zie Google-tools in het algemeen).

 

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, kan Google uw surfgedrag rechtstreeks combineren met uw persoonlijk YouTube-profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

 

 

 

3.9.2        WDR Videoplayer

Aanbieder: Westdeutscher Rundfunk Köln, Appellhofplatz 1, 50600 Keulen, Duitsland

 

 • Gebruiksvoorwaarden:

https://www1.wdr.de/hilfe/embedded-nutzungsbedingungen100.html

 

3.10    Webfonts

We maken gebruik van webfonts om onze website op een uniforme manier weer te geven. Wanneer u een website bezoekt, worden de nodige webfonts in de cache van uw browser geladen om tekst en lettertypes correct te kunnen weergeven. Om webfonts te downloaden, moet de browser een verbinding maken met de server van de aanbieder.

 

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om een uniforme en aantrekkelijke website aan te bieden.

 

3.10.1    Google Webfonts

Aanbieder: Google (zie Google-tools in het algemeen).

 

 

3.10.2    Monotype webfonts (fonts.net)

Aanbieder: Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, Duitsland

 

 

3.10.3    Adobe Typekit

Aanbieder: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland

 

 

3.10.4    Font Awesome

Aanbieder: Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, VS

 

 

3.11    Content Delivery Networks (CDN)

We maken op onze website gebruik van CDN-diensten. Een Content Delivery Network (CDN) biedt internetbeveiligingsdiensten en gedistribueerde DNS-diensten die zich tussen de bezoeker en de hostingprovider van de CDN-gebruiker bevinden en fungeren als reverse proxy voor websites. Het gebruik van CDN verkort de laadtijden door bestanden over te brengen van snelle, nabije of onderbenutte servers.

 

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om een veilige en performante website aan te bieden.

 

We maken gebruik van de volgende aanbieders:

 

3.11.1    MaxCDN / BootstrapCDN

Aanbieder: StackPath LLC, 2021 McKinney Ave, Suite 1100, Dallas TX 75201, VS

 

3.11.2    Cloudflare CDN

Aanbieder: Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Duitsland

 

3.11.3    Amazon AWS

Aanbieder: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg

 

3.12    JavaScript

We maken op onze website gebruik van gratis JavaScript-bibliotheken. JavaScript is een scripttaal die ontwikkeld is voor dynamische HTML in webbrowsers om gebruikersinteracties te evalueren, inhoud te wijzigen, opnieuw te laden of te genereren, en zo de mogelijkheden van HTML en CSS uit te breiden. De JavaScript-bibliotheken worden tijdens runtime geladen van de servers van de aanbieder.

 

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

 

Het beheer van JavaScript kan door de gebruiker in elke browser worden geconfigureerd. U kunt uw browser zodanig instellen dat u specifiek om toestemming wordt gevraagd alvorens een script wordt uitgevoerd of dat de uitvoering van scripts algemeen wordt geactiveerd of gedeactiveerd. Browser add-ons kunnen worden geïnstalleerd om nog meer controle te hebben over de uitvoering van JavaScript.

 

Als u JavaScript deactiveert, is het mogelijk dat de website of specifieke functies van de website niet meer naar behoren zullen werken.

 

We maken gebruik van de volgende aanbieders:

 

3.12.1    Polyfill

Aanbieder: The Financial Times Ltd, Number One Southwark Bridge, London, SE1 9HL, VK

 

3.12.2    jQuery

Aanbieder: JS Foundation, PO Box 741065, Los Angeles, CA 90074-1065, VS

 

Onze website downloadt de bibliotheken niet rechtstreeks van de aanbieder, maar via "Google Hosted Libraries" van Google (zie Google-tools in het algemeen).

 

 

4          Winkel 4.1         Kredietcontrole / Geautomatiseerde besluitvorming

Als de koper bij een aankoop de optie 'aankoop op afbetaling' of 'aankoop op rekening' selecteert, behouden we ons het recht voor een kredietcontrole uit te voeren om de solvabiliteit van de koper na te gaan en onszelf te beschermen tegen wanbetaling.

 

Bij een kredietcontrole worden de persoonsgegevens van de koper doorgegeven aan de incassodienstverlener. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de kredietcontrole (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeninggegevens en bestelgegevens) worden doorgegeven. De incassodienstverlener zal vervolgens op basis van wiskundig-statistische methoden bepalen hoe hoog het statistische risico van niet-betaling van de koper is. Als het risico van niet-betaling een vooraf bepaalde score overschrijdt, wordt een aankoop op afbetaling of een aankoop op rekening geweigerd.

 

De beslissing om een aankoop op afbetaling of aankoop op rekening goed te keuren of af te wijzen, gebeurt automatisch door de systemen van de incassodienstverlener, zonder dat een natuurlijke persoon deze beslissing nakijkt. De beslissing is vereist voor de goedkeuring van een aankoop op afbetaling of verkoopovereenkomst op rekening. De kredietcontrole is dus een geautomatiseerd besluitvormingsproces (kredietscore) met betrekking tot art. 22, lid 2, punt a AVG.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst en gerelateerde stappen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 

Incassodienstverlener waarop we een beroep doen

 • heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland

 

4.2         Registratie op deze website

De gebruiker kan zich registreren op onze website om gebruik te maken van bijkomende functies/diensten. We gebruiken het e-mailadres van de gebruiker om hem/haar te informeren over account- of servicegerelateerde aangelegenheden of wijzigingen.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG.

 

De registratiegegevens worden bewaard totdat het account wordt verwijderd, tenzij er met voorrang een wettelijke bewaartermijn geldt. Als de gebruiker zich registreert, maar niets koopt, worden de opgeslagen gegevens na zes maanden automatisch verwijderd.

 

4.3         Gegevensoverdracht tijdens het sluiten van een overeenkomst

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als een beroep wordt gedaan op verwerkers. Deze zijn met name de dienstverleners aan wie de levering van de goederen wordt toevertrouwd, incassodienstverleners en de bank die de betaling verwerkt. De gegevens van de gebruiker zullen niet verder worden gebruikt voor andere doeleinden.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst en gerelateerde stappen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 

4.4         Extra winkelfuncties 4.4.1        Apparaatregistratie voor klanttevredenheidsonderzoek

Als de gebruiker de apparaatregistratiefunctie in onze winkel gebruikt, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen en gekoppeld aan de klantgegevens van de gebruiker. De gebruiker geeft zijn toestemming om tevredenheidsenquêtes over de dienstverlening of productkwaliteit mogelijk te maken. Enquêtes worden bewaard totdat we ze niet meer nodig hebben of totdat de gebruiker vraagt om ze te verwijderen.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG.

 

Dienstverleners waarop we een beroep doen:

 • CustomerGauge / Directness BV, Van Diemenstraat 182B, 1013 CP Amsterdam, Nederland

 

4.4.2        Notepad

Als de gebruiker in onze winkel gebruikmaakt van de Notepad-functie, worden de ingevoerde gegevens bewaard en gekoppeld aan de klantgegevens van de gebruiker. Om de Notepad-functie te kunnen aanbieden en gebruiken, is het gebruik van cookies vereist. De Notepad-gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden na één jaar verwijderd.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG.

 

4.5         Betaalmethoden

In onze winkel bieden we verschillende betaalmethoden. Als de koper een betaalmethode selecteert, worden de betaalgegevens en persoonsgegevens van de koper doorgegeven aan de betreffende betaaldienstverlener. Deze persoonsgegevens omvatten met name de naam, het adres, het e-mailadres en het IP-adres van de koper. De overdracht van persoonsgegevens is nodig om de identiteit van de koper te verifiëren en om fraude te voorkomen.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG voor de uitvoering van de verkoop­overeenkomst en gerelateerde stappen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 

Betaaltransacties worden uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Dankzij deze versleutelde verbinding kunnen de betaalgegevens die een koper doorstuurt niet door derden worden gelezen.

 

Om een betaalmethode te kunnen gebruiken, is het gebruik van cookies vereist.

 

Betaaldienstverleners waarop we een beroep doen:

4.5.1        PayPal

Aanbieder: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

 

 

4.5.2        Sofort-overschrijving

Aanbieder: Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland

 

Bij gebruik van een Sofort-overschrijving, ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van de aanbieder. De aanbieder gebruikt de door de koper verstrekte PIN-code om in te loggen op de online bankrekening van de gebruiker. Als er voldoende geld op de rekening staat, wordt de overschrijving uitgevoerd met een geldige TAN-code die ook door de koper wordt verstrekt. Daarna ontvangen we een bevestiging van de betaaltransactie.

 

 

 

4.5.3        easyCredit

Aanbieder: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg, Duitsland

 

Na een succesvolle kredietcontrole wijzen we de openstaande betalingen van de aankoop op afbetaling toe aan de aanbieder op grond van een factoringovereenkomst. De aanbieder verwerkt de gegevens van de koper voor zover dat nodig is om de toegewezen betalingen uit te voeren en af te dwingen.

 

 

4.6         Trustbadge van Trusted Shops

Om de beoordelingen weer te geven die verzameld zijn met het Trusted Shops-beoordelings­systeem, is de Trusted Shops Trustbadge van de aanbieder "Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland" in deze website geïntegreerd.

 

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om onze diensten optimaal op de markt te brengen door een veilige aankoop mogelijk te maken.

 

De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van de orderverwerking. De gegevens worden ook in de VS verwerkt. De dienstverlener heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy Shield.

 

De Trustbadge vereist het gebruik van cookies. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver een serverlogbestand op dat het IP-adres, de datum en tijd, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat. Individuele toegangs­gegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligings­problemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

 

Verdere persoonsgegevens worden aan de aanbieder doorgegeven wanneer de gebruiker na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of wanneer de gebruiker zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. Voor deze relatie is de contractuele overeenkomst tussen de koper en Trusted Shops van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonsgegevens uit de bestelgegevens plaats. Of de koper al dan niet al geregistreerd staat voor het gebruik van een product, wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter; het e-mailadres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die door Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

 

 

5          Nieuwsbrief

We versturen nieuwsbrieven om de ontvanger te informeren over onze producten, aanbiedingen, diensten, promoties, wedstrijden en nieuws over onze merken en hun online winkels voor marketingdoeleinden. We evalueren onze nieuwsbriefcampagnes ook voor statistische doeleinden in anonieme vorm om onze nieuwsbrieven verder te optimaliseren.

 

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief, stemt de ontvanger ermee in de nieuwsbrief te ontvangen, aanvaardt hij/zij het onderliggende proces en verklaart hij/zij minstens 16 jaar oud te zijn.

 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de toestemming van de ontvanger overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG.

 

Inschrijving op de nieuwsbrief gebeurt door middel van een dubbele opt-in-procedure om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde e-mailadressen worden gebruikt. Als een ontvanger zich inschrijft op de nieuwsbrief, ontvangt hij/zij een e-mail met een link om zijn/haar inschrijving te bevestigen. Als de bevestiging niet binnen zeven dagen wordt gegeven, worden de onbevestigde gegevens automatisch verwijderd.

 

Bevestigde nieuwsbriefinschrijvingen blijven geldig tot nader order of totdat de gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich te allen tijde uitschrijven. Ze kunnen dat doen op de nieuwsbriefwebsite of door op de uitschrijvingslink te klikken onderaan elke nieuwsbrief.

 

Als een gebruiker twee jaar lang geen nieuwsbrief heeft ontvangen, zal de toestemming opnieuw worden gevraagd door middel van een dubbele opt-in-mail. Als de dubbele opt-in-mail niet wordt bevestigd, worden de gegevens verwijderd.

 

De aanbieder van de nieuwsbriefoplossing verwerkt ook gebruikersgegevens in anonieme vorm overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG voor zijn eigen doeleinden betreffende statistische evaluaties, om zijn eigen technologieën, producten en diensten te verbeteren, aan te bieden en verder te ontwikkelen en om de veiligheid van de diensten en zijn eigen webpagina's te waarborgen.

 

We maken gebruik van de volgende nieuwsbriefoplossingen:

 

5.1         Nieuwsbriefoplossing van Inxmail

We gebruiken Inxmail om nieuwsbrieven te versturen. Inxmail is een product van Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland.

 

 

5.2         Nieuwsbriefoplossing van MailChimp

We gebruiken MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. MailChimp is een product van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, VS.

 

6          Sollicitaties

We verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten om onze sollicitatieprocedure uit te voeren en om, nadat de sollicitatieprocedure is voltooid, de betreffende arbeidsovereenkomst op te stellen en uit te voeren.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen.

 

De gegevens van de sollicitant worden gebruikt door het bedrijf of de bedrijven van de Melitta Groep waarbij de sollicitant heeft gesolliciteerd of waaraan hij zijn/haar toestemming heeft gegeven. De gegevens van de sollicitant kunnen in die context worden gebruik om contact op te nemen via bv. telefoon of e-mail. In het kader van de sollicitatieprocedure vragen we uitdrukkelijk geen gegevens van bijzondere categorieën overeenkomstig art. 9, lid 1 AVG, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Als we in het kader van de jobaanbieding samenwerken met een dienstverlener, kunnen de gegevens van de sollicitant ook door die dienstverlener worden verwerkt.

 

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van de sollicitant verwijderd, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn geldt of de sollicitant zijn/haar toestemming heeft gegeven voor een langere bewaring. Om redenen van wettelijke zelfbescherming worden gegevens van sollicitanten over het algemeen bewaard tot minstens twaalf maanden na de sollicitatie.

 

Als we de gegevens van de sollicitant verwerken op basis van toestemming, kan deze toestemming door de sollicitant te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken met uitwerking in de toekomst (bv. door een e-mail te sturen naar de bevoegde medewerker). De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten tot het moment van de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

 

7          Websitehosting

We doen een beroep op hostingproviders om onze website te hosten.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG om een betrouwbare, professionele en performante website aan te bieden.

 

We maken gebruik van de volgende aanbieders:

https://www.syseleven.de/datenschutz-nutzungsbedingungen

 

 

 

Versie: 22 mei 2019