Voorwaarden gegevensbescherming

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij zeer verantwoordelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Daarom willen we u meedelen dat uw persoonsgebonden gegevens in geautomatiseerde bestanden worden opgeslagen, met inachtneming van de geldende nationale en Europese voorschriften voor gegevensbescherming. Uw gegevens worden alleen door ons opgeslagen en voor bedrijfsinterne reclamedoeleinden gebruikt indien u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Dit kunt u op die plaatsen op onze websites doen waar persoonsgebonden gegevens worden opgeroepen. U kunt uw goedkeuring te allen tijde herroepen door middel van een bericht per e-mail of per post. Over het algemeen verlangt de ondernemingsgroep Melitta geen persoonsgebonden gegevens om de websites te kunnen gebruiken. Dat betekent dat de website zonder aparte registratie kan worden opgeroepen.


Prijsvragen, newsletters, contact

Het opvragen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens is voor deelname aan een prijsvraag, het aanvragen van newsletters of de toezending van materiaal en monsters per post, ten dele onvermijdelijk. De ondernemingsgroep Melitta vraagt alleen de gegevens op die absoluut noodzakelijk zijn voor de verdere bewerking. Bovendien willen we u erop wijzen dat uw gegevens, indien u geen toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw gegevens voor reclamedoeleinden, uitsluitend voor een speciaal doel, bijvoorbeeld bij de deelname aan een prijsvraag alleen voor het vaststellen van de winnaar van deze prijsvraag, worden opgeslagen en vervolgens onmiddellijk worden gewist.

 

Geheimhouding tegenover derden

De ondernemingsgroep Melitta verzekert u dat er vertrouwelijk met uw gegevens zal worden omgegaan. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, zoals door middel van verkoop, verhuur, ruil of anders.


Downloaden

Het downloaden van programma’s geschiedt op eigen risico. De ondernemingsgroep Melitta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de installatie en/of het gebruik van gedownloade software, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks actuele viruscontroles kan de ondernemingsgroep in het kader van de wettelijke regelingen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen veroorzaakt door computervirussen.Toegang registreren

Uw bezoek aan deze website wordt geregistreerd. De ondernemingsgroep Melitta behoudt zich het recht voor deze informatie uitsluitend voor anoniem gemaakte statistische analyses te gebruiken om zo de service en websites te verbeteren.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

 

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen

 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming treft u aan onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html resp. onder http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te waarborgen.

 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens uit AdWords en de double click-cookie voor statistische doeleinden te evalueren. Als u dit niet wenst, kunt u dit via het Beheer van advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) uitschakelen.