Zoeken
Voer een zoekterm in:

Genieten en verantwoordelijkheid

MISSIE Eco & Care

1. Onze missie

Verantwoordelijkheid:
Voor ons hangt ‘bewust koffiegenot’ nauw samen met onze bedrijfsfilosofie op het gebied van duurzaamheid. Deze filosofie omvat een permanent en stabiel evenwicht tussen economische, maatschappelijke en ecologische belangen. Melitta heeft daarmee als doel mens, dier en milieu te beschermen en het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.

Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij onze leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.

Duurzaamheid :
We richten ons op een duurzaam bedrijfsbeleid. Daarmee trachten we te voldoen aan de behoeften van de huidige generatie en de toekomstige generaties.Geschikt voor dagelijks gebruik:
Door voortdurende ontwikkelings- en verbeteringsprocessen worden onze producten geoptimaliseerd, om de CO2-uitstoot van onze producten zo laag mogelijk te houden. Door onze producten te gebruiken kunnen consumenten dagelijks bijdragen aan meer duurzaamheid. Het streefdoel:
Alle bestaande elektrische producten van Melitta hebben een levenscyclusanalyse ondergaan. Die analyse zal om de twee jaar worden herhaald, zodat we onszelf kunnen vergelijken met de gangbare technische eisen in de markt.

2. Onze bijdrage

Het label:
We hebben een label in het leven geroepen om de consumenten te helpen kiezen voor een product dat garant staat voor bewust genieten. Het label maakt gebruik van een door ons ontwikkeld waarderingssysteem.


Het waarderingssysteem:
Samen met externe partners hebben we voor onze producten een beoordelingssysteem ontwikkeld dat niet alleen rekening houdt met objectief meetbare factoren, maar ook met maatschappelijke aspecten.

Transparantie:
Nadat alle relevante factoren in het waarderingssysteem zijn geclassificeerd, krijgen de producten een score met behulp van sterren. De score wordt voor alle elektrische producten van Melitta gepubliceerd op het label, ongeacht of het product één of vijf sterren heeft.


Controle:
De basis van deze beoordelingsmethode werd ontwikkeld door een onafhankelijk bedrijf dat ons adviseert op het gebied van duurzaamheid.

 

Motivatie:
Bij Melitta streven we ernaar onze producten duurzamer te maken en dus ook klimaat- en milieuvriendelijker. De huidige situatie is voor ons altijd slechts één stap op weg naar de volgende verbetering.

3.  Onze criteria: (opgedeeld volgens levenscyclus van het product)
a) Productie:

Hulpbron  “Grondstoffen” - Product (gewicht: 20%)
Hoe milieuvriendelijker de grondstoffen en hoe lichter het product, des te beter de beoordeling.


Hulpmiddelen - Productie (gewicht: 25%)
Hier wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid energie beoordeeld die wordt gebruikt om één product te produceren. De bedoeling van deze categorie is onze productiemethodes continu te verbeteren wat het gebruik van hulpmiddelen betreft.


Verpakking (gewicht: 25%)
In deze categorie wordt de efficiëntie van de verpakking beoordeeld aan de hand van gewicht en gebruikte materialen.

Maatschappelijke aspecten (gewicht: 30%)
Het waarderingssysteem van Melitta is zo bijzonder, omdat het ook maatschappelijke indicatoren omvat, zoals arbeidsvoorwaarden bij onze leveranciers.b) Gebruik van het product:

Energie-efficiëntie (gewicht: 45%)
Energie-efficiëntie staat centraal in de gebruiksfase van een product. Hier worden indicatoren beoordeeld zoals energieverbruik, energiebesparende functies en de zichtbaarheid van opmerkingen die de consument helpen om zuiniger om te gaan met energie.

Productveiligheid (gewicht: 35%)
Productveiligheid omvat factoren zoals voedselwetgeving, certificering (bv. ISO 9001) en materiaalbeperkingen (bv. REACH).

Levensduur (gewicht: 20%)

De levensduur heeft betrekking op de garantietermijn die Melitta op het product geeft en op de kwaliteit en beschikbaarheid van service- en onderhoudsinformatie. Hoe begrijpelijker deze informatie, des te langer de verwachte levensduur zal zijn. Hierdoor worden dan weer hulpbronnen bespaard en wordt het milieu beschermd.c) Einde levensduur:

(gewicht product: 70%, gewicht verpakking: 30%)

Deze indicatoren worden gebruikt in overeenstemming met de levensfase en omvatten bijvoorbeeld recycleerbaarheid en afvalverwijdering. De individuele beoordelingen zijn gebaseerd op een wetenschappelijk gedocumenteerde levenscyclusanalyse.

4. Onze beoordeling

Een product kan maximaal vijf sterren krijgen. De referentie voor de beoordeling is een fictief ideaal product . Dat fictieve product is een combinatie van de beste technische onderdelen en softwareoplossingen die momenteel in de betreffende productcategorie beschikbaar zijn op de markt. Onze producten worden beoordeeld in vergelijking met dit ideale product.

Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij onze leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.Volautomaten
Filterkoffiezetapparaten

Filterzakjes

5. Onze belofte

We hebben al veel inspanningen geleverd voor een duurzamere ontwikkeling van onze producten. Dit is echter een proces van lange adem waarin we onze producten voortdurend verder willen ontwikkelen op basis van steeds meer indicatoren en betere gegevens. Daarom beloven we om de indicatoren van ons beoordelingssysteem elke twee jaar te herzien en aan te passen aan de actuele uitdagingen en om ze regelmatig uit te breiden.

Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij onze leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.